Over Ons

cropped-BSA-Transparency-transpare-3.pngEen negatief Bindend Studieadvies is een bestuursrechtelijke besluit gemaakt door een onderwijsinstelling. Dit besluit houdt in dat een student zich tijdelijk niet mag herinschrijven voor haar/zijn desbetreffende studie omdat hij/zij niet genoeg studiepunten heeft behaald binnen het eerste jaar.

Omdat dit besluit consequenties van grote aard veroorzaakt (Denk aan verloren tijd die is besteed aan de studie, het verlies van financiële investeering in collegeld, levensonderhoud, huur etc. en het limiteren van de voorkeur studie) is het belangrijk dat onderwijsinstellingen dit soort besluiten ook rechtsgeldig nemen. Daarom is het ook mogelijk om in beroep te gaan bij meerdere instanties, zoals het College van Beroep voor de Examens en het College van Beroep voor het Onderwijs.   

In onze jarenlange ervaring met het bijstaan van studenten die hun negatief BSA besluiten hebben aangevochten, blijkt dat het in de praktijk vaak zin heeft om in beroep te gaan. Een negatief Bindend Studieadvies (nBSA) kan ongeldig worden verklaard als er sprake is van:

- Een onvoldoende gemotiveerd besluit

- Geen tijdige waarschuwing

- Onbevoegde mandaatverlening

- Onvoldoende inachtneming van persoonlijke omstandigheden

- Gebrekkige voldoening van de door de WHW gestelde vereisten

- Niet-nakoming van plichten door de Onderwijsinstelling

- Inhoudelijke en procedurele redenen

- Tweedejaars BSA-besluit

- Nog meer

Vaak heeft het ook zin om met de examencommissie die het besluit heeft gemaakt te schrikken. Procederen is vaak vervelend, en neemt veel tijd in beslag.


Law-BooksHeeft u een negatief BSA ontvangen en bent u het er niet mee eens? Dan kunt u bij ons terecht voor een gratis consult. Wij zullen uw situatie  evalueren en u adviseren over uw rechten en plichten omtrent de BSA procedure. Ook bieden wij juridische bijstand voor hoorzittingen met de Examencommissie, de College van Beroep voor de Examens en de College van Beroep voor het hoger Onderwijs. Wij werken met het laag tarief van €55 per uur exclusief btw. Gemiddeld besteden wij per zaak 4 tot 8 factureerbare uren.

 

 

Maak een afspraak